字母P开头的词语

拼音pa开头的词语

趴下pā xià 爬行pá xíng 怕生pà shēng 怕人pà rén 扒窃pá qiè 扒手pá shǒu 扒糕pá gāo 耙子pá zi 爬泳pá yǒng 怕羞pà xiū 趴窝pā wō 啪嚓pā chā 爬灰pá huī 爬虫pá chóng 爬升pá shēng 爬坡pá pō 啪塌pā tā 怕臊pà sào 怕敢pà gǎn 怕是pà shì 怕水pà shuǐ 啪唧pā jī 扒搂pá lōu 葩髿pā shā 趴蛋pā dàn 葩华pā huá 爬疏pá shū 爬伏pá fú 啪嗒pā dā 爬剔pá tī 袙复pà fù 更多>

拼音pai开头的词语

排练pái liàn 拍打pāi da 排斥pái chì 排除pái chú 派遣pài qiǎn 排涝pái lào 排尾pái wěi 排演pái yǎn 牌九pái jiǔ 拍花pāi huā 排版pái bǎn 拍档pāi dàng 排场pái chǎng 拍发pāi fā 排字pái zì 排挡pái dǎng 派生pài shēng 牌匾pái biǎn 拍摄pāi shè 排污pái wū 排遣pái qiǎn 排偶pái ǒu 排外pái wài 牌坊pái fāng 排笔pái bǐ 排灌pái guàn 派别pài bié 排雷pái léi 排放pái fàng 排奡pái ào 牌位pái wèi 更多>

拼音pan开头的词语

判断pàn duàn 攀谈pān tán 盼望pàn wàng 盘缠pán chan,pán chán 盘虬pán qiú 盘道pán dào 判例pàn lì 判刑pàn xíng 攀缘pān yuán 攀升pān shēng 盘错pán cuò 盘查pán chá 盼头pàn tou 判别pàn bié 攀越pān yuè 叛变pàn biàn 盘费pán fei 盘库pán kù 盘点pán diǎn 盘跚pán shān 攀附pān fù 盘店pán diàn 盘绕pán rào 盘货pán huò 盘山pán shān 攀高pān gāo 盘诘pán jié 盘结pán jié 盘梯pán tī 盘膝pán xī 叛卖pàn mài 更多>

拼音pang开头的词语

胖子pàng zi 旁边páng biān 庞大páng dà 磅礴páng bó 旁观páng guān 滂湃pāng pài 旁及páng jí 旁出páng chū 旁白páng bái 旁皇páng huáng 旁支páng zhī 旁落páng luò 旁门páng mén 旁听páng tīng 旁人páng rén 滂沱pāng tuó 庞杂páng zá 旁证páng zhèng 滂葩pāng pā 滂霈pāng pèi 滂渤pāng bó 旁妻páng qī 肨袄pàng ǎo 雱雱pāng pāng 旁期páng qī 螃蜞páng qí 旁嘲páng cháo 旁罗páng luó 庞道páng dào 滂汩pāng gǔ 旁妇páng fù 更多>

拼音pao开头的词语

跑道pǎo dào 跑马pǎo mǎ 跑鞋pǎo xié 跑步pǎo bù 咆哮páo xiào 炮口pào kǒu 跑堂pǎo táng 炮烙páo luò 抛荒pāo huāng 泡汤pào tāng 炮兵pào bīng 炮火pào huǒ 炮弹pào dàn 庖厨páo chú 炮台pào tái 炮炼páo liàn 狍子páo zi 跑表pǎo biǎo 炮艇pào tǐng 炮铳pào chong 泡饭pào fàn 泡货pāo huò 跑外pǎo wài 抛射pāo shè 泡子pāo zi,pào zi 袍子páo zi 袍泽páo zé 炮膛pào táng 泡菜pào cài 抛售pāo shòu 抛舍pāo shě 更多>

拼音pei开头的词语

陪伴péi bàn 配合pèi hé,pèi he 赔罪péi zuì 赔偿péi cháng 配额pèi é 陪衬péi chèn 赔情péi qíng 佩戴pèi dài 配比pèi bǐ 陪绑péi bǎng 配件pèi jiàn 陪床péi chuáng 赔礼péi lǐ 赔笑péi xiào 配餐pèi cān 陪葬péi zàng 配方pèi fāng 配对pèi duì 配房pèi fáng 胚珠pēi zhū 配售pèi shòu 配料pèi liào 培植péi zhí 配制pèi zhì 配戏pèi xì 配种pèi zhǒng 陪侍péi shì 配子pèi zǐ 佩服pèi fú 佩带pèi dài 陪房péi fang 更多>

拼音pen开头的词语

喷洒pēn sǎ 喷泉pēn quán 喷溅pēn jiàn 喷火pēn huǒ 喷薄pēn bó 喷嚏pēn tì 盆子pén zi 盆栽pén zāi 喷香pèn xiāng 喷嘴pēn zuǐ 喷饭pēn fàn 盆浴pén yù 喷口pēn kǒu 盆地pén dì 喷壶pēn hú 喷灌pēn guàn 喷子pēn zi 喷漆pēn qī 盆景pén jǐng 喷粪pēn fèn 盆汤pén tāng 喷浆pēn jiāng 喷桶pēn tǒng 濆薄pēn báo 瓫溢pén yì 湓噎pén yē 喷筒pēn tǒng 喷溢pēn yì 喷散pēn sàn 濆瀑pēn bào 喷雾pēn wù 更多>

拼音peng开头的词语

碰杯pèng bēi 碰巧pèng qiǎo 烹调pēng tiáo 棚架péng jià 烹饪pēng rèn 蓬松péng sōng 碰壁pèng bì 蓬乱péng luàn 捧角pěng jué 抨击pēng jī 篷车péng chē 碰撞pèng zhuàng 鬅松péng sōng 棚子péng zi 蓬莱péng lái 朋党péng dǎng 棚户péng hù 捧腹pěng fù 碰面pèng miàn 篷子péng zi 怦怦pēng pēng 膨化péng huà 碰头pèng tóu 膨脝péng hēng 鬅鬙péng sēng 漰奔pēng bēn 棚栏péng lán 髼鬆péng sōng 砰磅pēng bàng 膨亨péng hēng 朋淫péng yín 更多>

拼音pi开头的词语

皮尺pí chǐ 皮带pí dài 批评pī píng 皮囊pí náng 脾气pí qi 辟谣pì yáo 披甲pī jiǎ 疲惫pí bèi 疲劳pí láo 披露pī lù 譬如pì rú 辟头pī tóu 劈柴pǐ chái,pī chái 疲乏pí fá 否泰pǐ tài 癖好pǐ hào 裨将pí jiàng 啤酒pí jiǔ 疲敝pí bì 坯布pī bù 皮货pí huò 披靡pī mǐ 皮黄pí huáng 批转pī zhuǎn 擗踊pǐ yǒng 屁话pì huà 批驳pī bó 皮匠pí jiang 劈啪pī pā 匹头pǐ tou 批准pī zhǔn 更多>

拼音pian开头的词语

骗子piàn zi 片刻piàn kè 片段piàn duàn 偏西piān xī 骈进pián jìn 偏袒piān tǎn 偏嗜piān shì 偏裨piān pí 偏僻piān pì 篇页piān yè 偏题piān tí 偏房piān fáng 篇目piān mù 偏离piān lí 偏心piān xīn 片断piàn duàn 偏劳piān láo 骈俪pián lì 偏向piān xiàng 片时piàn shí 偏重piān zhòng 偏枯piān kū 偏爱piān ài 偏见piān jiàn 胼胝pián zhī 偏废piān fèi 蹁跹pián xiān 骈体pián tǐ 骗局piàn jú 偏颇piān pō 偏移piān yí 更多>

拼音piao开头的词语

漂流piāo liú 飘带piāo dài 漂白piǎo bái 飘浮piāo fú 飘荡piāo dàng 漂渺piāo miǎo 缥缈piāo miǎo 漂泊piāo bó 漂沦piāo lún 飘散piāo sàn 飘游piāo yóu 飘移piāo yí 飘悠piāo you 飘零piāo líng 漂荡piāo dàng 飘动piāo dòng 飘流piāo liú 飘尘piāo chén 漂染piǎo rǎn 飘然piāo rán 飘逝piāo shì 嘌呤piào lìng 嫖客piáo kè 飘曳piāo yè 票箱piào xiāng 飘溢piāo yì 票根piào gēn 飘忽piāo hū 飘舞piāo wǔ 票房piào fáng 票汇piào huì 更多>

拼音pie开头的词语

撇嘴piě zuǐ 撇开piē kāi,piē kai 撇弃piē qì 撇撒piě sā 鐅盘piě pán 瞥眼piē yǎn 瞥然piē rán 撇酒piě jiǔ 撇漾piě yàng 瞥目piē mù 瞥映piē yìng 撇干piē gān 撇却piě què 撇油piē yóu 撇抗piē kàng 嫳屑piè xiè 瞥视piē shì 瞥尔piē ěr 瞥裂piē liè 瞥捩piē liè 瞥地piē dì 瞥忽piē hū 撇脱piě tuō 撇虚piě xū 撇末piě mò 撇清piē qīng 撇波piě bō 撇吊piě diào 撇号piě hào 苤茢piě liè 撇脚piě jiǎo 更多>

拼音pin开头的词语

贫困pín kùn 贫民pín mín 贫苦pín kǔ 品尝pǐn cháng 品读pǐn dú 品德pǐn dé 品鉴pǐn jiàn 拼命pīn mìng 品行pǐn xíng 品味pǐn wèi 聘请pìn qǐng 聘用pìn yòng 聘礼pìn lǐ 贫窭pín jù 贫瘠pín jí 频频pín pín 拼凑pīn còu 品目pǐn mù 品质pǐn zhì 拼力pīn lì 频数pín shuò 品藻pǐn zǎo 贫贱pín jiàn 品绿pǐn lǜ 拼抢pīn qiǎng 拼版pīn bǎn 品蓝pǐn lán 品名pǐn míng 聘任pìn rèn 品类pǐn lèi 贫矿pín kuàng 更多>

拼音ping开头的词语

平地píng dì 平淡píng dàn 平方píng fāng 平和píng hé 平头píng tóu 平房píng fáng 平面píng miàn 评比píng bǐ 平均píng jūn 平坦píng tǎn 平衡píng héng 平整píng zhěng 平息píng xī 瓶子píng zi 坪坝píng bà 平生píng shēng 屏蔽píng bì 评估píng gū 屏幕píng mù 平月píng yuè 平仓píng cāng 评改píng gǎi 平野píng yě 评选píng xuǎn 评阅píng yuè 评点píng diǎn 评判píng pàn 平直píng zhí 平复píng fù 平身píng shēn 平抑píng yì 更多>

拼音po开头的词语

破碎pò suì 坡地pō dì 破损pò sǔn 迫害pò hài 魄力pò lì 破裂pò liè 朴刀pō dāo 婆娑pó suō 破晓pò xiǎo 泼妇pō fù 破落pò luò 坡度pō dù 破的pò dì,pò de 迫切pò qiè 破产pò chǎn 破土pò tǔ 婆婆pó po 迫近pò jìn 破墨pò mò 破浪pò làng 破除pò chú 破解pò jiě 破例pò lì 破案pò àn 婆娘pó niáng 破陋pò lòu 婆媳pó xí 笸篮pǒ lán 婆母pó mǔ 婆家pó jia 破五pò wǔ 更多>

拼音pou开头的词语

剖析pōu xī 裒辑póu jí 剖解pōu jiě 剖白pōu bái 剖腹pōu fù 箁箬póu ruò 剖露pōu lù 掊尅póu kēi 剖治pōu zhì 剖散pōu sàn 裒益póu yì 剖别pōu bié 剖辞pōu cí 剖视pōu shì 剖明pōu míng 裒对póu duì 裒集póu jí 掊攟póu jùn 捊聚póu jù 掊冒póu mào 裒整póu zhěng 剖列pōu liè 掊取póu qǔ 剖分pōu fēn 裒啸póu xiào 裒会póu huì 剖尸pōu shī 剖晰pōu xī 裒沓póu tà 掊刻póu kè 裒览póu lǎn 更多>

拼音pu开头的词语

扑闪pū shan 朴实pǔ shí 铺张pū zhāng 普选pǔ xuǎn 普查pǔ chá 普及pǔ jí 普通pǔ tōng 朴素pǔ sù 扑腾pū tēng,pū teng 扑棱pū lēng,pū leng 匍匐pú fú 铺砌pū qì 蒲扇pú shàn 菩萨pú sà 浦口pǔ kǒu 铺垫pū diàn 普教pǔ jiào 蒲葵pú kuí 仆固pú gù 仆从pú cóng 铺叙pū xù 蒲草pú cǎo 铺轨pū guǐ 蒲绒pú róng 铺子pù zi 扑灭pū miè 朴陋pǔ lòu 普法pǔ fǎ 普照pǔ zhào 脯子pú zi 铺盖pū gài,pū gai 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2021 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具