字母H开头的词语

拼音ha开头的词语

虾蟆头幡há má tóu fān 哈巴hā bā 哈巴狗hā bā gǒu 哈勃定律hā bó dìng lǜ 哈勃望远镜hā bó wàng yuǎn jìng 哈布斯堡王朝hā bù sī bǎo wáng zhāo 哈荅hā dá 哈答hā dá 哈达hā dá 哈得孙河hā dé sūn hé 哈得孙湾hā dé sūn wān 哈敦hā dūn 哈尔滨hā ěr bīn 哈尔滨工业大学hā ěr bīn gōng yè dà xué 哈佛大学hā fó dà xué 哈哈儿hā hā ér 哈节hā jié 哈克贝里·费恩历险记hā kè bèi lǐ fèi ēn lì xiǎn jì 哈剌基酒hā là jī jiǔ 哈拉帕文化hā lā pà wén huà 哈罗hā luó 蛤蟆há má 虾蟆车há má chē 虾蟆陵há má líng 虾蟆窑há má yáo 哈密hā mì 哈密顿问题hā mì dùn wèn tí 哈萨克人hā sà kè rén 哈萨克斯坦hā sà kè sī tǎn 哈瓦那hā wǎ nà 哈谢克hā xiè kè 更多>

拼音hai开头的词语

还朴反古hái pǔ fǎn gǔ 还淳反古hái chún fǎn gǔ 咳歌打战hāi gē dǎ zhàn 海岸地貌hǎi àn dì mào 海岸山脉hǎi àn shān mài 海岸线hǎi àn xiàn 海豹hǎi bào 海北天南hǎi běi tiān nán 海颷hǎi biāo 海滨故人hǎi bīn gù rén 海波hǎi bō 海菜hǎi cài 海藏hǎi cáng 海産hǎi chǎn 海潮hǎi cháo 海琛hǎi chēn 海丞hǎi chéng 海程hǎi chéng 还耻hái chǐ 害愁hài chóu 海筹hǎi chóu 海船hǎi chuán 海次hǎi cì 海鹾hǎi cuó 海错江瑶hǎi cuò jiāng yáo 骇怛hài dá 还带hái dài 骇胆hài dǎn 海盗hǎi dào 海隝hǎi dǎo 海地hǎi dì 更多>

拼音han开头的词语

函授大学hán shòu dà xué 含哀hán āi 酣遨hān áo 旱魃hàn bá 暵魃hàn bá 旱魃拜夜叉hàn bá bài yè chā 汉白玉hàn bái yù 捍棒hàn bàng 汉堡hàn bǎo 汉堡包hàn bǎo bāo 汉堡大学hàn bǎo dà xué 含苞待放hán bāo dài fàng 含苞未放hán bāo wèi fàng 寒惫hán bèi 汉碑额hàn bēi é 含悲茹痛hán bēi rú tòng 寒痹hán bì 寒冰hán bīng 含冰茹檗hán bīng rú bò 含冰茹蘗hán bīng rú bò 含蘗hán bò 含餔hán bū 含哺hán bǔ 含哺而熙,鼓腹而游hán bǔ ér xī gǔ fù ér yóu 涵察hán chá 寒颤hán chàn 寒蝉hán chán 寒颤颤hán chàn chàn 寒蝉仗马hán chán zhàng mǎ 翰长hàn cháng 酣畅hān chàng 更多>

拼音hang开头的词语

夯铁之夫hāng tiě zhī fū 吭嗌háng ài 杭爱山脉háng ài shān mài 行帮háng bāng 杭紬háng chōu 杭缎háng duàn 航海háng hǎi 航海多项运动háng hǎi duō xiàng yùn dòng 航海模型运动háng hǎi mó xíng yùn dòng 航海梯山háng hǎi tī shān 航海图háng hǎi tú 杭杭子háng háng zǐ 行几háng jǐ 行间háng jiān 杭絶háng jué 航空发动机háng kōng fā dòng jī 航空模型运动háng kōng mó xíng yùn dòng 航空母舰háng kōng mǔ jiàn 航空汽油háng kōng qì yóu 航空炸弹háng kōng zhà dàn 航模háng mó 颃颡háng sǎng 行商háng shāng 行市háng shì 夯砣hāng tuó 航苇háng wěi 航向háng xiàng 沆瀁hàng yǎng 行业háng yè 杭州湾háng zhōu wān 杭庄háng zhuāng 更多>

拼音hao开头的词语

毫厘不爽háo lí bù shuǎng 号令如山hào lìng rú shān 好善嫉恶hǎo shàn jí è 皓白hào bái 毫不关心háo bù guān xīn 毫不介怀háo bù jiè huái 毫不经意háo bù jīng yì 浩仓hào cāng 薅草hāo cǎo 豪嘈háo cáo 浩唱hào chàng 浩侈hào chǐ 皓齿娥眉hào chǐ é méi 皓齿蛾眉hào chǐ é méi 皓齿红唇hào chǐ hóng chún 皓齿明眸hào chǐ míng móu 皓齿朱唇hào chǐ zhū chún 毫楮háo chǔ 好船者溺,好骑者堕hào chuán zhě nì,hào qí zhě duò 浩宕hào dàng 好动hǎo dòng 豪赌háo dǔ 耗蠹hào dù 豪夺巧取háo duó qiǎo qǔ 毫发háo fā 毫发丝粟háo fā sī sù 耗费hào fèi 嗥吠háo fèi 耗废hào fèi 毫分缕析háo fēn lǚ xī 好干好羞hǎo gān hǎo xiū 更多>

拼音he开头的词语

褐衣蔬食hè yī shū shí 荷枪实弹hè qiāng shí dàn 鹤林玉露hè lín yù lù 河落海干hé luò hǎi gān 何所不有hé suǒ bù yǒu 何所不为hé suǒ bù wéi 和事天子hé shì tiān zǐ 合两为一hé liǎng wéi yī 何乐而不为hé lè ér bù wéi 和蔼hé ǎi 劾按hé àn 河岸hé àn 核办hé bàn 合办hé bàn 河蚌hé bàng 荷包hé bāo 荷杯hé bēi 贺本hè běn 赫本hè běn 诃砭hē biān 核辩hé biàn 鹤鬓hè bìn 合并症hé bìng zhèng 河伯hé bó 河伯度事小吏hé bó dù shì xiǎo lì 河伯健儿hé bó jiàn ér 河汊hé chà 和缠hé chán 鹤氅hè chǎng 鹤长鳬短hè cháng fú duǎn 呵嗔hē chēn 更多>

拼音hei开头的词语

黑家白日hēi jiā bái rì 黑古笼冬hēi gǔ lóng dōng 黑灯下火hēi dēng xià huǒ 黑暗hēi àn 黑白hēi bái 黑白混淆hēi bái hùn xiáo 黑白摄影hēi bái shè yǐng 黑苍苍hēi cāng cāng 黑龊龊hēi chuò chuò 黑档hēi dàng 黑道日hēi dào rì 黑帝hēi dì 黑地昏天hēi dì hūn tiān 黑地里hēi dì lǐ 黑洞hēi dòng 黑洞洞hēi dòng dòng 黑兜虫hēi dōu chóng 黑飰hēi fàn 黑风hēi fēng 黑更半夜hēi gēng bàn yè 黑古溜秋hēi gǔ liū qiū 黑咕隆咚hēi gū lóng dōng 黑光hēi guāng 黑鬼hēi guǐ 黑海海峡hēi hǎi hǎi xiá 嘿嘿无言hēi hēi wú yán 黑话hēi huà 黑花hēi huā 黑籍冤魂hēi jí yuān hún 黑金hēi jīn 黑脸hēi liǎn 更多>

拼音hen开头的词语

狠愎hěn bì 很毒hěn dú 很恶hěn è 恨恨hèn hèn 痕痕hén hén 痕秽hén huì 恨悔hèn huǐ 痕迹hén jì 痕瘕hén jiǎ 狠酒hěn jiǔ 痕累hén léi 佷戾hěn lì 痕路hén lù 狠命hěn mìng 恨穷发极hèn qióng fā jí 恨入骨髓hèn rù gǔ suǐ 狠声hěn shēng 恨相见晚hèn xiāng jiàn wǎn 恨相见晩hèn xiāng jiàn wǎn 恨相知晚hèn xiāng zhī wǎn 恨小非君子,无毒不丈夫hèn xiǎo fēi jūn zǐ,wú dú bù zhàng fū 狠心hěn xīn 痕衅hén xìn 很心hěn xīn 狠心辣手hěn xīn là shǒu 恨之切骨hèn zhī qiē gǔ 狠揍hěn zòu 狠闇hěn àn 很傲hěn ào 狠巴巴hěn bā bā 佷悖hěn bèi 更多>

拼音heng开头的词语

衡短论长héng duǎn lùn cháng 横赋暴敛héng fù bào liǎn 横霸héng bà 横陂héng bēi 横犇héng bēn 恒弊héng bì 亨彪hēng biāo 横滨héng bīn 横财héng cái 横插héng chā 亨畅hēng chàng 横逞héng chěng 横冲直闯héng chōng zhí chuǎng 横川héng chuān 横倒竖卧héng dǎo shù wò 横刀跃马héng dāo yuè mǎ 恒定héng dìng 衡度héng dù 恒度héng dù 衡樊héng fán 横泛héng fàn 恒沸蒸馏héng fèi zhēng liù 横汾赏héng fén shǎng 衡栿héng fú 恒诰héng gào 横戈盘马héng gē pán mǎ 横鲠héng gěng 横构héng gòu 恒固héng gù 哼哈二将hēng hā èr jiàng 亨醢hēng hǎi 更多>

拼音hong开头的词语

红衣大将hóng yī dà jiàng 烘堂大笑hōng táng dà xiào 闳奥hóng ào 红白hóng bái 红斑痤疮hóng bān cuó chuāng 红榜hóng bǎng 鸿陂hóng bēi 闳辨hóng biàn 红冰hóng bīng 洪波hóng bō 宏材大略hóng cái dà lüè 宏才大略hóng cái dà lüè 红参hóng cān 泓噌hóng cēng 红茶hóng chá 红尘hóng chén 讧炽hòng chì 闳侈不经hóng chǐ bù jīng 鸿俦hóng chóu 红愁绿惨hóng chóu lǜ cǎn 红窗迥hóng chuāng jiǒng 宏绰hóng chuò 宏词hóng cí 鸿毳hóng cuì 洪德定则hóng dé dìng zé 红灯緑酒hóng dēng lǜ jiǔ 哄动一时hōng dòng yī shí 红豆hóng dòu 哄斗hōng dǒu 洪都拉斯hóng dū lā sī 鸿都少君hóng dū shǎo jūn 更多>

拼音hou开头的词语

厚今薄古hòu jīn bó gǔ 后生小子hòu shēng xiǎo zǐ 厚生利用hòu shēng lì yòng 后备hòu bèi 后边hòu biān 侯波hóu bō 候补hòu bǔ 后部hòu bù 候簿hòu bù 猴查hóu chá 后撤hòu chè 后车hòu chē 后车之戒hòu chē zhī jiè 后尘hòu chén 猴池hóu chí 喉唇hóu chún 后代hòu dài 侯德榜hóu dé bǎng 后堤hòu dī 厚笃笃hòu dǔ dǔ 喉蛾hóu é 猴儿崽子hóu ér zǎi zǐ 侯方域hóu fāng yù 侯封hóu fēng 厚俸hòu fèng 后恭前倨hòu gōng qián jù 候馆hòu guǎn 后汉hòu hàn 喉吭hóu háng 后合前仰hòu hé qián yǎng 腄腄hóu hóu 更多>

拼音hu开头的词语

怙终不悔hù zhōng bù huǐ 胡二巴越hú èr bā yuè 虎口拔须hǔ kǒu bá xū 胡七乱八hú qī luàn bā 虎步龙行hǔ bù lóng xíng 狐群狗党hú qún gǒu dǎng 狐疑不决hú yí bù jué 狐鸣篝中hú míng gōu zhōng 狐裘蒙戎hú qiú méng róng 狐襟貉袖hú jīn mò xiù 互市牙郎hù shì yá láng 呼图克图hū tú kè tú 呼朋唤友hū péng huàn yǒu 瓠芭hù bā 怙跋hù bá 虎斑霞绮,林籁泉韵hǔ bān xiá qǐ lín lài quán yùn 忽薄hū báo 虎豹不外其爪hǔ bào bù wài qí zhǎo 虎豹狼虫hǔ bào láng chóng 虎豹骑hǔ bào qí 湖北军政府hú běi jūn zhèng fǔ 狐奔鼠窜hú bēn shǔ cuàn 虎贲hǔ bì 护跸hù bì 扈跸hù bì 呼毕勒罕hū bì lè hǎn 帍裱hù biǎo 虎彪hǔ biāo 胡猜乱道hú cāi luàn dào 壶餐hú cān 壶湌hú cān 更多>

拼音hua开头的词语

花朝月夜huā zhāo yuè yè 花多实少huā duō shí shǎo 话长说短huà cháng shuō duǎn 画野分疆huà yě fēn jiāng 话里有话huà lǐ yǒu huà 花脚猫huā jiǎo māo 华严世界huá yán shì jiè 花边鬼头huā biān guǐ tóu 化日光天huà rì guāng tiān 华奥huá ào 画跋huà bá 花瓣huā bàn 画板huà bǎn 花苞huā bāo 华镳huá biāo 华表鹤huá biǎo hè 滑冰huá bīng 画饼huà bǐng 滑冰服huá bīng fú 猾伯huá bó 花布huā bù 滑不溜huá bù liū 花菜huā cài 华彩段huá cǎi duàn 花彩列岛huā cǎi liè dǎo 花残月缺huā cán yuè quē 华藏huá cáng 画册huà cè 画策设谋huà cè shè móu 花插huā chā 化禅huà chán 更多>

拼音huai开头的词语

槐安国huái ān guó 槐安梦huái ān mèng 淮北市huái běi shì 怀哺huái bǔ 怀猜huái cāi 槐采huái cǎi 怀材抱器huái cái bào qì 槐槽huái cáo 槐蝉huái chán 徊肠伤气huái cháng shāng qì 坏裳为褲huài cháng wéi kù 坏车杀马huài chē shā mǎ 怀耻huái chǐ 怀宠huái chǒng 坏处huài chù 怀刺漫灭huái cì màn miè 坏蛋huài dàn 怀道迷邦huái dào mí bāng 槐第huái dì 坏东西huài dōng xī 淮渎huái dú 怀贰huái èr 坏法乱纪huài fǎ luàn jì 怀绂huái fú 怀抚huái fǔ 坏嘎嘎huài gā gā 怀觚握椠huái gū wò qiàn 淮海huái hǎi 淮海居士长短句huái hǎi jū shì cháng duǎn jù 淮河huái hé 怀黄佩紫huái huáng pèi zǐ 更多>

拼音huan开头的词语

环利通索huán lì tōng suǒ 缓带轻裘huǎn dài qīng qiú 换字文章huàn zì wén zhāng 缓急轻重huǎn jí qīng zhòng 歡爱huān ài 歡谤huān bàng 环抱huán bào 欢蹦乱跳huān bèng luàn tiào 欢迸乱跳huān bèng luàn tiào 圜狴huán bì 欢忭huān biàn 欢忭鼓舞huān biàn gǔ wǔ 患病huàn bìng 环饼huán bǐng 浣帛huàn bó 缓步huǎn bù 缓步代车huǎn bù dài chē 缓步当车huǎn bù dāng chē 欢唱huān chàng 歡尝huān cháng 幻尘huàn chén 豢池huàn chí 缓冲huǎn chōng 缓冲溶液huǎn chōng róng yè 郇厨huán chú 欢楚huān chǔ 还淳返朴huán chún fǎn piáo 还淳反朴huán chún fǎn piáo 还醇返朴huán chún fǎn piáo 还淳反素huán chún fǎn sù 欢悰huān cóng 更多>

拼音huang开头的词语

黄巾力士huáng jīn lì shì 恍然若失huǎng rán ruò shī 黄发鲐背huáng fā tái bèi 磺胺类药物huáng àn lèi yào wù 黄白huáng bái 晃板huǎng bǎn 黄标huáng biāo 黄宾虹huáng bīn hóng 皇驳huáng bó 皇伯huáng bó 黄菠罗huáng bō luó 慌不择路huāng bù zé lù 惶惭huáng cán 黄灿灿huáng càn càn 黄裳huáng cháng 黄巢huáng cháo 皇宬huáng chéng 黄澄澄huáng chéng chéng 黄橙橙huáng chéng chéng 皇储huáng chǔ 黄骢迭huáng cōng dié 黄骢少年huáng cōng shǎo nián 荒悴huāng cuì 荒村huāng cūn 愰荡huàng dàng 黄道huáng dào 黄道婆huáng dào pó 黄登登huáng dēng dēng 皇帝huáng dì 皇邸huáng dǐ 皇帝的新装huáng dì dí xīn zhuāng 更多>

拼音hui开头的词语

灰飞冲素huī fēi chōng sù 秽言污语huì yán wū yǔ 蕙心兰质huì xīn lán zhì 毁车杀马huǐ chē shā mǎ 晦迹韬光huì jì tāo guāng 回生起死huí shēng qǐ sǐ 恢宏大度huī hóng dà dù 会道能说huì dào néng shuō 灰埃huī āi 恚碍huì ài 悔艾huǐ ài 晦暗huì àn 徽班huī bān 回报huí bào 麾葆huī bǎo 毁剥huǐ bāo 隳敝huī bì 回跸huí bì 璯弁huì biàn 汇编程序huì biān chéng xù 汇编语言huì biān yǔ yán 回禀huí bǐng 灰不答huī bù dá 灰不溜huī bù liū 辉彩huī cǎi 秽菜huì cài 晦藏huì cáng 蕙草huì cǎo 卉裳huì cháng 回腸huí cháng 回肠百转huí cháng bǎi zhuǎn 更多>

拼音hun开头的词语

魂飞胆破hún fēi dǎn pò 昏头晕脑hūn tóu yūn nǎo 昏霭hūn ǎi 昏暗hūn àn 昏闇hūn àn 昏诐hūn bì 魂不负体hún bù fù tǐ 魂不赴体hún bù fù tǐ 魂不守宅hún bù shǒu zhái 魂不著体hún bù zhù tǐ 魂不着体hún bù zhuó tǐ 昏猜hūn cāi 昏惨hūn cǎn 混厕hùn cè 浑虫hún chóng 珲春hún chūn 惛垫hūn diàn 魂颠梦倒hún diān mèng dǎo 昏定晨省hūn dìng chén shěng 婚对hūn duì 浑塠自扑hún duī zì pū 昏盹hūn dǔn 混沌芒昧hùn dùn máng mèi 魂幡hún fān 魂飞胆颤hún fēi dǎn chàn 魂飞胆落hún fēi dǎn luò 魂飞胆丧hún fēi dǎn sāng 魂飞胆战hún fēi dǎn zhàn 魂飞魄荡hún fēi pò dàng 魂飞魄丧hún fēi pò sāng 魂飞魄飏hún fēi pò yáng 更多>

拼音huo开头的词语

祸在旦夕huò zài dàn xī 活跃分子huó yuè fèn zǐ 火院家私huǒ yuàn jiā sī 活动分子huó dòng fèn zǐ 蠖屈不伸huò qū bù shēn 货贿公行huò huì gōng xíng 火热水深huǒ rè shuǐ shēn 豁然大悟huō rán dà wù 火德星君huǒ dé xīng jūn 火工道人huǒ gōng dào rén 火海刀山huǒ hǎi dāo shān 火棒huǒ bàng 活宝huó bǎo 火爆huǒ bào 货寶huò bǎo 活剥生吞huó bāo shēng tūn 火绷绷huǒ bēng bēng 活蹦活跳huó bèng huó tiào 货币工资huò bì gōng zī 货币购买力huò bì gòu mǎi lì 货币流通huò bì liú tōng 货币升值huò bì shēng zhí 货币市场huò bì shì cháng 货币制度huò bì zhì dù 货币职能huò bì zhí néng 伙并huǒ bìng 火钵huǒ bō 活拨拨huó bō bō 货卜huò bǔ 祸不反踵huò bù fǎn zhǒng 活不活,死不死huó bù huó,sǐ bù sǐ 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具